Kwibohora

5. GUSHINGA IBIRINDIRO ( GASHYANTARE 1992)

Bisanzwe bigenda bite ko iyo ushinze ibirindiro maze bigahama ku buryo n’ibitero rukokoma na bya bindi simusiga bikangaho bigataruka! Biba ngombwa ko ibirindiro byagurwa, biba bigari kugira ngo nuzaterwa uzagire aho winyangamburira. Wiziduro (gusubira inyuma)na reorganisation (kwisuganya) kugira ngo noneho ubone aho ucumbikira abaguhungiyeho, kugira ngo ubone aho abasirikare bakorera imyitozo, ari abashya ari abasanzwe […]

Kwibohora

3. GUSHINGA IBIRINDIRO (1991)

Ubushize twabonye uko ingabo zahoze ari iza leta(FAR) zagerageje gusatira inkotanyi (APR) mu birindiro bishya uko byashobokaga. Urebye bagiraga bati noneho ubwo zateze agatwe reka tuzicucure dore ko unudi batari barabonye uwo mugisha wo guhangana nazo zitayabangiye ingata! Gushing ibirindiro kwa APR kwari nko kwisumbukuruza ugakora mu jisho rya mukuru, mu jisho ry’umubyeyi. Leta ya […]

Kwibohora

2. ICYICIRO CYA KABIRI : KWAGURA URUGAMBA  (1991)

Mu nyandiko ishize, twabonye mu magambo avunaguye uko intambara yo kubohora u Rwanda yatangiye. Nagerageje kwerekana bimwe mu byari intego y’icyiciro cya mbere cy’urwo rugamba rutari rworoshye cyane cyane ko twapfushije abagabo b’intwari inkurikirane kandi ingabo za leta zigifite inkunga zaterwaga n’abafaransa, ababiligi n’abazayirwa. Ikindi cyari intwaro ikomeye ya leta yari propaganda. Ubutegetsi bwahise butangaza […]

abami Amateka

Ingoma ya Mibambwe III Mutabazi II Sentabyo (1741 – 1746)

IBYO KURWANIRA INGOMA Mibambwe III yimikiwe I Gasange kuri Muhazi. Yari yararazwe ingoma na se Kigeli III Ndabarasa nkuko twabivuze. Yirengagije ibyo ariko, umuvandimwe we Gatarabuhura atangira kuvuga ko ariwe warazwe ingoma. Yari ashyigikiwe n’umutware wari ukomeye witwaga Rukali rwa Muhabura wari umutoni ku ngoma ya Ndabarasa. Imigambi yabo yo kwimika Gatarabuhura yatahuwe rugikubita , […]

abami Amateka

Ingoma ya Kigeli III Ndabarasa (1708 – 1741)

UBURYO KIGELI III YIGARURIYE NDORWA Kigeli III yimitswe nyina Rwesero yarapfuye ubwiru ntibwemeraga ko hari umwami wimikwa ari imfubyi ( nta nyina afite) bamushakiye umugabekazi w’umutsindirano witwa Nyiratunda mubyara wa Rwesero. Kigeli III yari amaze gukura cyane atangira gushyiraho abahungu be mu buyobozi bw’ingabo. Ashyiraho umuhungu we Butwatwa ku buyobozi bw’Ababito ariko aza gupfa nyuma […]

abami Amateka

Ingoma ya Mibambwe II Sekarongoro II Gisanura (1609-1642)

INGOMA Y’UBUTABERA Yari yariswe Sekarongoro avuka rikaba ryari iry’umukurambere we Mibambwe I waje kwitwa Mutabazi nyuma. Uyu Sekarongoro wa kabiri we yanitwaga Gisanura( umugwaneza). Yari yarahimbwe na rubanda “Rugabishabirenge” kubw’ubugiraneza bwe, kubera ukuntu yari yarafashe icyemezo cyo kuzajya atanga amata ku bakene n’abandi batishoboye bagiraga imirimo Ibwami. Abatware bari barategetswe kuzajya bohereza amata ibwami gatatu […]