Kwibohora

10. UBUTWARI  BWA  LIEUTENANT  TWAGIRAYEZU  EMMANUEL

IROKORWA RY’ABARI SAINT PAUL (1994)

Muri iyi nkuru yakuwe mu kinyamakuru INGABO, hagaragaramo ubutwari bw’intwari Lieutenant TWAGIRAYEZU EMMANUEL wahawe impeta y’ishimwe “ORDER OF BRAVERY” kuya 04 Nyakanga 2006 atakiriho, ubwo hatangwaga imidari ku ntwari z’igihugu.

Twanyarukiye ku Gikongoro tugiye guhura n’umwe mu basilikare bari bagiye kubohoza abantu bari muri Saint paul ariwe Private RUTABANA Lucien ni we ugiye kubidutekerereza. Aragira ati twagiye turi platoon imwe(abantu mirongo itatu). Twagombaga kugenda turi bake kugirango umwanzi ataza kutubona, bigatuma tutaza kugera ku ntego yacu. Ntabwo twari tugamije kurwana ahubwo twagombaga gukoresha amayeri ya gisirikare tukanyura ahantu tutaribugaragare, nicyo cyatumye twitwikira ijoro. Twaturutse ku gisozi tunyura ku kinamba tuhasanga abasirikare ba kera barwana na bagenzi bacu natwe tuba turetse kugenda kuko bashoboraga kuturasa bigatuma turwana ibyatujyanye tukabatutabikoze. Izo ndwano zaratinze tubona buza kudukeraho, bituma duhindura inzira, tunyura ahandi. Turenze umuhanda wa kaburimbo ruguru yawo gato munsi ya saint famille tuhasanga abasirikare ba kera turwana nabo turabirukana.

Turakomeza dutinda kugera muri saint paul. Tugezeyo abo twahasanze babanza kudutinya. Nyuma niho namenye impamvu maze kuganira na bamwe muri bo kuko harimo abo tuziranye, Bamwe baketse ko turi abasirikare ba HABYARIMANA ngo kuko twari tuvanze kandi bakekaga ko inkotanyi ari abatutsi gusa. Abandi ntabwo bashoboye kwiyumvisha ukuntu tugeze aho kandi ibirindiro byacu bikiri kure. Ariko hashize akanya barabyemera uko turagenda. Bambwiye ko babyemeye ari nuko babonye tutabishe babona yuko turi inkotanyi. Byasabaga yuko twihuta kuko bwari budukereyeho. Kubera ibizazane twagiye tugira mu nzira urwo rugendo rwadutwaye amasaha umunani. Tugeze mu kabande umwanzi atangira kutubona twumva avugije induru ngo ngabo barabajyanye hanyuma atangira kuturasaho arasa n’abo twajyanye.

Bamwe barakomeretse. Hari umusirikare wacu mukuru ni nawe wari utuyoboye witwaga Lt. Emmanuel TWAGIRAYEZU yari yasigaye inyuma yanga gusiga umukecuru wari wananiwe kwihuta abasirikare ba HABYARIMANA baramanuka baramurasa arahagwa. Ku bw’Imana wa mukecuru arakomeza araza atuzanira na radiyo( walk talk). Uwo mukecuru ati dore mugenzi  wanyu twari kumwe asigaye hariya. Nuko ba basirikare ba HABYARIMANA barakomeza ngo baduteshe abantu bacu basubiye inyuma barwana nabo bandi bakomeza guhungisha abantu twarokoye. Iyo mirwano nayo yaratinze ariko twarayitsinze. Nuko tubajyana kuri UTEXRWA tuvura abakomeretse. Kuva aho bagiye I kabuye na twe twisubirira mu birindiro byacu ku Gisozi turangije mission yacu. Ariko kubona ko twasize umupadiri  wahishe abo bantu biratubabaza cyane”. Ngurwo rero urugendo rutagatifu bagenzi bacu bagize.

UKO  ICYO GITERO CYATEGUWE

Na none tuvuye ku gikongoro twaciye I gikongoro kureba Lt.Col Charles KAYONGA  wari umukuru wa battalion yakoze icyo gikorwa. Na we yatubwiye muri make uko  icyo gitero cyateguwe, uko yamenye ko muri saint paul na saint famille hari abantu bakeneye kubohozwa, uko inshingano yari yahaye abasirikare be batayigezeho neza impamvu. Yatangiye avuga ati:”mu by’ukuri ntago ari abantu bo muri saint paul no muri saint famille bagombaga kubohozwa gusa ahubwo abanyarwanda bose. Abantu rero bari muri saint paul ni bamwe mu banyarwanda benshi twashoboraga gutesha umwanzi igihe twari dutangiye kurwanira muri Kigali hari abantu bari mu gice cyacu bagashaka bagashaka kujya mu gice cya leta hakaba n’abandi bari mu gice cya leta bagashaka kujya mu gice cyacu.

Tubifashijwe na MINUAR twaguranye aba bantu. Hari rero abavuye muri saint paul no muri sainte famille muri icyo gihe cy’igurana. Nibo batubwiye yuko hasigayemo abandi benshi kandi bicwa buri munsi. Nibwo icyo gitekerezo cyanjemo nubwo bitari byoroshye kuko saint paul na sainte famille byari hagati y’umwanzi kandi mu buryo bwa gisirikare inzira igerayo yari mbi cyane. Byasabye yuko dutegura y’ubuhanga buhanitse  mu rwego rwa gisirikare. Twakoze indwano yo kubeshya umwanzi kugirango akeke  ibitandukanye n’ibyo tugiye gukora. Inzira twagombaga kunyura twari twayimenye neza kuko twari dufite abasirikare bahavukiye tukagira n’abantu bari bavuye muri saint paul na sainte famille. Twifashishije za cartes na jumelles kuko aho twari turi (Kacyiru, Gisozi, Jari) twarahabonaga neza. Twakoresheje abasirikare mirongo icyenda. Mirongo itatu bajya muri saint paul, mirongo itatu muri sainte famille, mirongo itatu barinda inzira.

Hanyuma dukoresha n’abandi basirikare bo gutera ibirindiro byinshi by’umwanzi byari hafi y’inzira bari bagiye kunyuramo kugirango barangazwe n’ibyo bitero ntibaze gucyeka ko hari ikibaciye iruhande. Ariko baje kumenya ko tujyiye kubohoza abantu muri saint paul no muri sainte famille kuko ibyo twavugaga ku maradiyo yacu barabyumvaga ariko natwe tukumva ibyo bavuga. Tumaze kumenya ko bamenye ibyo tugiye gukora kandi ko bagiye kunzenguruka abagiye kubohora ngo babamarane n’abo bagiye kuzana, hanyuma dufata icyemezo cyo gukoresha imbunda nyinshi zirasa amabombe, bibatera ubwoba babona ahubwo ko hari igitero kinini cyo kubakura mubirindiro byabo.

Baje rero kumenya ibyo twatekereje abantu twababohoje tugeze kure. Mu by’ukuri inshingano twari twihaye ntabwo twazigezeho neza kuko muri sainte famille ntabwo twashoboye kuhagera, abasirikare bacu bahasanze interahamwe nyinshi bakarasana na zo ariko ntibashobora kuziganza ngo binjiremo. Byatewe rero nuko twohereje abasirikare bake kandi bafite imbunda ntoya kandi ntakundi byari kugenda bitewe n’aho bagombaga kunyura n’inshingano bari bafite.”

 

Hifashishijwe ikinyamakuru “INGABO”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *